Organisation Tjänst Ort Land
Willhem AB Regionchefer Syd respektive Öst Malmö, Göteborg eller Stockholm Sverige
Kronofogden Chef till rättsavdelningen Sundbyberg Sverige
FMV Försvarets materielverk Enhetschef Marknad & Försäljning Stockholm Sverige
Familjebostäder Enhetschef projektenheten Stockholm Sverige
Försvarsmakten Chef Internrevision Stockholm Sverige
Trafikförvaltningen Fastighetsstrateg Stockholm Sverige
Sarstedt AG & Co. KG Head of Operations, Nordic Helsingborg Sverige
Landskapslaget AB Verkställande Direktör, VD Stockholm Sverige
Nacka kommun Chef Enheten Juridik och Kansli Stockholm Sverige
Kotipizza Group Talouspäällikkö/Ekonomichef Helsinki Finland
decennium3 Styrelsemedlem Stockholm Sverige
decennium3 Styrelsemedlemmar Stockholm Sverige