Organisation Tjänst Ort Land
Sarstedt AG & Co. KG Sales Support Helsingborg Sverige
Willhem AB Regionchefer Syd respektive Öst Malmö, Göteborg eller Stockholm Sverige
Göteborgs stad Direktör till Upphandlingsförvaltningen Göteborg Sverige
Familjebostäder Enhetschef projektenheten Stockholm Sverige
Trafikförvaltningen Fastighetsstrateg Stockholm Sverige
Landskapslaget AB Verkställande Direktör, VD Stockholm Sverige
Kotipizza Group Talouspäällikkö/Ekonomichef Helsinki Finland
Samhall National Account Manager Stockholm, Göteborg eller Malmö
decennium3 Styrelsemedlem Stockholm Sverige
decennium3 Styrelsemedlemmar Stockholm Sverige