VI ÄR EN AV NORDENS LEDANDE PROJEKTUTVECKLARE AV BOSTÄDER OCH BOSTADSOMRÅDEN
Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland.

De flesta bostäder vi bygger är bostadsrätter i flerbostadshus, men vi bygger också radhus och villor samt hyresrätter. Vi har även viss projektutveckling av kontorsfastigheter i anslutning till bostäder för att skapa levande stadsdelar.

Projekten är ofta stora och komplexa och nya stadsdelar växer fram. Exempel är Liljeholmskajen i Stockholm, Dockanområdet i Malmö och Norra Älvstranden i Göteborg.

SÅ STYRS JM
JM AB är ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Noteringen är i segmentet Large Cap.
Aktieägarna i JM styr, direkt eller indirekt, bolaget genom ett beslutssystem och det högsta beslutande organet är bolagsstämman.

HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE
JMs arbete bidrar till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och morgondagens människor; de hus JM bygger idag ska stå i minst 100 år. Med hållbart samhällsbyggande avser vi såväl ett ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande.
Alla JMs egna bostäder som byggs i alla koncernens länder ska hädanefter miljömärkas med Svanen. Tanken är att koncernens mångåriga arbete för frisk miljö och hållbar utveckling ska bli synligare för bostadskunderna.

MER ÄN 70 ÅRS ERFARENHET
Att vara en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion och försäljning. JM har mer än 70 års erfarenhet i att behärska denna helhet. Vi bygger med gediget hantverk och miljögodkända material.

 

Vi söker Avdelningschef till Mark och infrastruktur

Var med och bygg morgondagens samhällen med JM. Vår framgång bygger på balans mellan laganda, prestation, trivsel och personlig utveckling. Här är det lätt att bli sedd och uppmärksammad – en kultur som det är lätt att växa i helt enkelt.
Avdelningen Mark och Infrastruktur består av tio sakkunniga inom området, varav en inköpsansvarig och en kalkylansvarig. Vi fungerar som ett stöd till övriga organisationen inom Affärsenheten Bostad Stockholm vad gäller mark- och infrastrukturfrågor. Vi jobbar brett inom flera projekt och verkar inom alla skeden från förvärv, detaljplan, projektering och genomförande med stort fokus på stora stadsutvecklingsprojekt.

Som Avdelningschef är din huvudsakliga uppgift att leda, ständigt förbättra och kvalitetssäkra verksamhetens arbetsmetoder, processer och tjänster. Avdelningen är början av sin utveckling och en viktig del i arbetet är att fortsatt etablera funktionen intern. Tillsammans med ditt team bidrar ni till en ökad markkompetens inom JM. Genom att arbeta brett och lyfta frågorna i tidiga skeden skapar ni möjlighet att göra rätt från början och främja genomförbarheten, minska risker och optimera möjligheter.

Avdelningschefen ansvarar för:
• Driva utvecklingen inom affärsenheten avseende mark- och infrastrukturfrågor inkl. resurser, arbetssätt och rutiner
• Att nå uppsatta mål
• Personalansvar, lönesättning, kompetensutveckling, medarbetarsamtal mm
• Budgetansvar, driva avdelningen i enlighet med fastställda kostnadsramar
• Verka för att skapa struktur och optimera arbetet.

KVALIFIKATIONER
Du är en erfaren ledare som drivs av att se andra utvecklas och leder medarbetarna genom förändringar, utmaningar samt skapar ett positivt och gott samarbetsklimat som får medarbetarna att trivas och växa. Du besitter stark utvecklings- och förbättringsvilja samt förmåga att med ett strukturerat arbetssätt skapa resultat.
Du har erfarenhet från ett flertal större mark, anläggning eller infrastrukturprojekt inom stadsbyggnad och nyproduktion av bostäder. Akademisk utbildning inom relevant område samt tidigare erfarenhet som ledare med budget- och resultatansvar är ett krav. Vi ser att du har god kompetens inom projekt-, projektering- och produktionsledning, kommunala processer, exploateringsavtal samt branschnormer.

VI ERBJUDER
Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete där du har möjlighet att påverka uppbyggnaden och den fortsatta utvecklingen av mark och infrastrukturarbetet hos oss. Du blir en viktig kugge i JM:s affär och det du gör kommer att ha direkt resultatpåverkan. Du blir involverad och har påverkan inom alla skeden och kommer att ha breda kontaktytor inom företaget.
Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Solna.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Jonna Ramm- Schmidt, jonna.ramm-schmidt@source-executive.fi, +46 70 864 13 34 eller Monika Grahn, monika.grahn@source-executive.se +46 73 323 47 59. Tycker du att tjänsten verkar intressant så välkomnar vi din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kommer att tillsättas så fort som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!